Wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG)

Beste relatie,

Op 25-5-2018 is in werking getreden de Wet Algemene verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. Ook MEDS-ICT gaat zorgvuldig om met uw gegevens. U heeft het recht dat deze gegevens kunnen worden opgevraagd en/of op uw verzoek worden verwijderd. Ook kan u aangeven dat u de nieuwsbrief niet op uw e-mailadres wilt ontvangen.

Moet u iets doen?

Indien u akkoord gaat dat uw gegevens bewaard blijven en u wilt de nieuwsbrief blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen. Wilt u dat MEDS-ICT uw gegevens niet bewaard en/of dat u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, laat het mij weten via e-mail privacy@meds-ict.nlĀ  en geef aan wat u wenst.

Welke gegevens van u bewaard MEDS-ICT?

Naam en adresgegevens als: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), emailadres(sen), websites.
Facturen op uw naam met vermelding van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen. Factuurgegevens worden met uw naam-adres-woonplaats vastgelegd in mijn boekhoudprogramma met een beknopte omschrijving van geleverde materialen en/of diensten. Facturen in pdf formaat worden of verzonden per email naar uw emailadres of aan u afgegeven (print).

Klant specifieke gegevens over uw apparatuur, software, onderhoud en uitgevoerde werkzaamheden (indien MEDS-ICT dat nodig acht). Afspraken en onderhoudscontracten worden vastgelegd in mijn agenda die is gekoppeld aan het emailadres van MEDS-ICT. Deze gegevens zijn ook gekoppeld aan uw emailadres.

Voor de duidelijkheid: MEDS-ICT bewaard “geen” data (documenten, foto’s ed.) die op uw computer staat !

Heeft u vragen, opmerkingen e-mail of bel mij.

Met vriendelijke groet,
Henk van Erp
MEDS-iCT Veghel.
0413-712098